Logo Green Key

Duurzaam Inkoopbeleid – Green Key 2016

 • 30 november 2016
 • Geen categorie

Duurzaam Inkoopbeleid

Binnen Golden Tulip Keyser Breda streven we naar een duurzaam inkoopbeleid waarmee ook de markt gestimuleerd wordt naar een meer innovatiegerichte en duurzame aanpak van inkoop. Dit doen we door bij elke aankoop een bewuste keuze te maken, door de gehele productlevenscyclus van begin tot eind te onderzoeken en de mogelijkheid tot fair-trade, bio-gecertificeerde en/of streekproducten e.d. te overwegen. Bij de keuzes betreffende de inkoop van producten houden we rekening met het effect op het milieu en op de mensheid. Hierbij kijken we naar elk product en dienst op zich, waardoor de keuze van de leveranciers en de producten gebaseerd is op wat het beste is voor de omgeving en het milieu.

MVO Beleid

Als deel van ons MVO-beleid om onze omgeving een gezonder en beter woon- en werkklimaat te maken, streven we naar het inkopen van producten en materialen die gecertificeerd zijn met een milieukeurmerk of die fair-trade, recyclebaar, bio-gecertificeerd, energie-efficiënt of streekgebonden zijn. We trachten ons afval zoveel mogelijk te beperken door het gebruik van composteerbare materialen en het scheiden van meerdere afvalfracties. We selecteren op leveranciers die een duurzaamheidsbeleid hebben en duurzame goederen leveren. Onze grootste leveranciers laten we in het kader van ketenverantwoordelijkheid een duurzaamheidsverklaring ondertekenen waardoor zij de basis leggen voor de succesvolle uitvoering van ons duurzaamheidsbeleid.

Doel:

Het doel is om richtlijnen in kaart te brengen die de inkoop van duurzame producten en diensten stimuleren, zonder de prestaties van ons bedrijf te compromitteren. Bij de inkoop van producten wordt naar lange termijn besparingen gekeken in tegenstelling tot kostenbesparingen op korte termijn. We erkennen dat afval gereduceerd kan worden door het gebruikmaken van herbruikbare producten en van composteerbare en recyclebare materialen. Door het kopen van biologische producten dragen we bij aan het creëren van een pesticidenvrije wereld, en door de inkoop van streekproducten streven we naar het terugbrengen van de CO2 emissies die ontstaan door transport. Ter ondersteuning van dit initiatief zal ons bedrijf, als integraal onderdeel van het inkoopproces, onze leveranciers vragen steeds voor alle producten aan te geven wanneer er een alternatief product op de markt is welke fair-trade of eco-gecertificeerd is.

Richtlijnen

De inkoopdoelstellingen worden tenminste jaarlijks herzien en beoordeeld. De prestaties worden geëvalueerd en nieuwe doelstellingen zullen worden geformuleerd.

Inkooprichtlijnen

 • Selecteren van minder milieubelastende en sociaal verantwoorde F&B producten zoals vegetarische producten, (seizoensgebonden) streekproducten, biologische producten, producten die Fair Trade zijn en MSC of Groene Vis. Daarnaast bieden wij ook producten aan de gast die voldoen aan een combinatie van de hiervoor genoemde keurmerken.
 • Terugbrengen van het gebruik van milieubelastende bestanddelen door o.a. de inkoop van:
  • Milieuvriendelijke verven met Europees Ecolabel, Milieukeur, NF environment of natuurverven
  • Schoonmaak- en vaatwasmiddelen met een milieukeurmerk (EU Ecolabel, EcoCert)
  • Milieuvriendelijke cosmeticaproducten in duurzame verpakking
  • Brandblussers met het keurmerk Milieukeur
 • Beperken van verpakkingsmateriaal d.m.v. minimaliseren van monoverpakkingen bij suiker, koffiemelk, vleeswaren, kaas, yoghurt, muesli en cornflakes
 • Voorkeur geven aan lokale leveranciers, leveranciers die duurzame goederen leveren of leveranciers met wie een duurzaamheidsverklaring is ondertekend.
 • Voorkeur om duurzame bouwmaterialen toe te passen tijdens nieuwbouw, verbouw en/of renovatie
 • Zorgen voor minder schadelijke productieprocessen door de inkoop van minder milieubelastend papier met een milieukeurmerk zoals Europees Ecolabel, Nordic Swan of Blaue Engel, FSC of PEFC mits deze ECF/TCF gecertificeerd zijn
 • Beperken van restafval door het scheiden van afvalfracties (Swill, papier, karton, glas, KGA, cartridges en toners, batterijen, frituurvet, restafval en inzameling van gereedschap voor ontwikkelingslanden in Afrika)
 • Energiebesparende maatregelen toepassen door energie-efficiënte verlichting in te kopen, zoals LED, PL, TL en spaarlampen (in tegenstelling tot halogeen en gloeilampen). Tevens wordt energie-efficiënte apparatuur ingekocht met een A-label
 • Bij aanschaf van nieuw apparatuur wordt voorkeur gegeven aan energiezuinige en waterbesparende apparatuur
 • Waterbesparende maatregelen toepassen door bij de douches een maximale doorstroming van 9 liter per minuut, bij de kranen 3,8 liter per minuut en bij de toiletten 6 liter per spoeling te realiseren. Om deze doorstroming te realiseren zijn waterbespaarders ingekocht
 • Het inkopen van duurzame stroom en groen gas dat wordt opgewekt uit natuurlijke bronnen, zoals windenergie, zonne-energie, waterkracht en biovergisting
 • ter bescherming van het milieu wordt de gast medewerking gevraagd om de dagelijkse hoeveelheid hotelwas te reduceren door handdoeken en bedlinnen meerdaags te gebruiken
 • Het laten uitvoeren van een verdergaande en gedetailleerde energiestudie met als resultaat het terugdringen van onnodig energieverbruik.
 • Reduceren van de milieubelasting van het verkeer van, naar en op Golden Tulip Keyser Breda en stimuleren van andere manieren van vervoer door o.a. aanbieden van fietsen voor gasten en personeel, vertrekken van OV informatie en routebeschrijving, aanwezigheid van een oplaadpunt voor elektrische fietsen/scooters en elektrische auto’s en het verschaffen van informatie over bezienswaardigheden en vervoersmogelijkheden door een eigen samengesteld boek.
 • Maatregelen om duurzame relaties in de directe omgeving te stimuleren en om de maatschappelijk betrokkenheid in te vullen en hierdoor op sociaal maatschappelijk gebied beter te presteren door tegemoetkomingen en sponsoring.